Ponad 20 lat
doświadczenia…

Fachowe i kompletne przygotowanie dokumentacji
geodezyjnych i kartograficznych

Usługi geodezyjno-kartograficzne

Profesjonalnie, terminowo i w konkurencyjnych cenach!

Prace geodezyjne i kartograficzne

Przedsiębiorstwo
AR-hektAR zostało stworzone z pasji do geodezji, dlatego dążymy aby nasze usługi geodezyjne i kartograficzne wykonywane były zawsze na najwyższym poziomie.

Podziały

Wykonujemy podziały nieruchomości rolnych oraz przeznaczonych pod budownictwo. Opracowujemy koncepcje podziałów nieruchomości inwestycyjnych. Dodatkowo pomożemy w uzyskaniu dokumentów administracyjnych. Kompleksowe opracowanie i załatwienie spraw związanych z podziałem nieruchomości.

Dokumentacja do celów prawnych

Najczęściej takie opracowania sporządzamy do postępowań sądowych, ale też cywilnych w przypadku, gdy konieczne jest wyjaśnienie zawiłych stanów prawnych nieruchomości. Przeanalizujemy, wyjaśnimy i pomożemy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Rozgraniczenia

Jedno z najtrudniejszych zadań w geodezji: pogodzenie zwaśnionych stron. Rozgraniczenie ma za zadanie ustalenie przebiegu granic, a jednocześnie doprowadzenie do ugody. To zadanie trudne, ale możliwe do wykonania.

Tyczenie budynków
i urządzeń

Efekt pracy projektantów i architektów musi zostać wyznaczony na gruncie. TU służymy swoją wiedzą i doświadczeniem. Wytyczymy budynek mały i duży, oraz projektowane sieci i przyłącza.

Mapy do celów projektowych

Zanim powstanie jakakolwiek inwestycja musi zostać opracowana mapa, która posłuży do wykonania projektu. ARhektAR opracuje mapę do celów projektowych z zachowaniem wymogów do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami i zasad technicznych.

Dokumentacja techniczna podwykonawcza

To najprzyjemniejszy etap inwestycji. Zakończenie budowy!!!! Ale zanim to nastąpi geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą i dokonuje ostatniego wpisu w dzienniku budowy. My z przyjemnością pomożemy Państwu w tym zadaniu. Zapraszamy

W naszej ofercie:

  • Wytyczanie i wyznaczanie budynku
  • Geodezyjna obsługa budowy
  • Inwentaryzacja budynku, sieci i przyłączy
  • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • Przygotowanie terenu pod inwestycję
  • Sporządzanie geodezyjnej dokumentacji do zakończenia budowy

Posiadamy doświadczenie w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości, a także geodezyjnym opracowaniu terenu pod inwestycje. 
Dewizą naszej firmy jest fachowe i kompletne przygotowanie dokumentacji zawsze zgodnie z zamówieniem Zleceniodawcy. 

Obecnie współpracujemy z samorządami gminnymi i powiatowymi: Gmina Krypno, Powiat Hajnówka oraz z przedsiębiorstwami geodezyjnymi z terenu województwa podlaskiego i mazowieckiego na zasadach B2B.

Chętnie podejmiemy wszelką współpracę i gwarantuję, że nie będziecie Państwo rozczarowani!!!

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

mgr inż. Anna Rakieć

Kiedy potrzebna jest pomoc geodety?

Wtedy, gdy:
➡ zamierzamy wydzielić część działki na sprzedaż;
➡ chcemy przepisać część działki członkom rodziny;
➡ występuje konflikt z sąsiadami o granicę, czy nawet o konkretne drzewo 🌳 😉;
➡ nie znamy dokładnego położenia działki a chcemy mieć jasne granice (zwłaszcza jak gospodarstwo jest duże);
➡ chcemy postawić nowy dom – pierwszy wpis w dzienniku budowy wykonuje geodeta 👷;
➡ kończymy budowę – geodeta tworzy mapę poinwentaryzacyjną obiektu budowlanego i przekazuje do nadzoru budowlanego;
➡ chcemy zmierzyć masy ziemi do wywiezienia, co pomaga w ocenie kosztów budowy;
➡ działka wymaga wyjaśnienia zmian w operacie ewidencji gruntów (lub do przedłożenia notariuszowi lub w sądzie)

Czym jest wytyczanie obiektu budowlanego?

To wczesny i bardzo ważny etap inwestycji, w którym geodeta wyznacza teren budowy, ławy fundamentowe i osie główne budynku.
Wszystko musi być obliczone, sprawdzone i wyniesione na podstawie projektu. Tyczymy główne punkty budynku, osie ław fundamentowych i określamy poziom parteru – czyli jak głęboko kopać aby budynek nie był schronem… jeśli oczywiście tego nie planujemy 

Po tym etapie budowa zaczyna tętnić życiem, pojawiają się fundamenty i widać jak mury rosną z każdym dniem. 👷A my odwiedzimy to miejsce jeszcze na koniec, aby dokonać inwentaryzacji.

Jak wygląda procedura podziału działki?

Plany inwestycyjne zwykle wiążą się z przygotowaniem działki. Jeśli jest ona duża, a plany małe, to trzeba ją podzielić. I jest to zadanie geodety. Możemy pomóc w uzyskaniu pozwolenia na podział, lub swoją współpracę rozpoczynamy kiedy klient już ma gotowe pozwolenie.

Najpierw ustalamy stan prawny, sprawdzamy czy w terenie działka jest prawidłowo oznaczona. opracowujemy projekt podziału, okazujemy efekt naszej pracy na gruncie. Przygotowujemy operat techniczny (dokumenty zebrane podczas pracy geodety), który zwykle składa się z: 15-100 stron. Składamy dokumenty do kontroli technicznej. Według przepisów kontrola powinna trać do 14 dni. W praktyce trwa do 1 miesiąca.

Jeśli wszystko zostanie sprawdzone i „ostęplowane” (przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego). Zakończenie pracy nastąpi po wydaniu odpowiedniej decyzji administracyjnej. Odpowiedniej? Zależy to od przeznaczenia działki przed podziałem. Przeznaczenie rolne – wydzielamy działki powyżej 3000m kw., decyzję wydaje właściwy starosta, Przeznaczenie inne niż rolne -właściwa dla położenia działki gmina.

Jestem geodetą od 20 lat. Jest to moja pasja i sposób na życie. Staram się doskonalić swoje wiadomości i doświadczenie tak aby to co robię świadczyło o moim profesjonalizmie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!