Anna Rakieć

Ustalenie linii brzegu rzeki

Jest to stosunkowo nowe zagadnienie GEODEZYJNE, zaakcentowane w ostatniej poważnej nowelizacji Ustawy Prawo Wodne. Przepisy precyzują sposób ustalenia linii brzegu. Podstawą do administracyjnego ustalenia linii brzegu jest projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Czynności te przeważnie wykonujemy po zakończeniu poważnych inwestycji np. drogowych. Wówczas gdy przebieg tej inwestycji granicy z brzegami wód cieków […]

Ustalenie linii brzegu rzeki Read More »

Mapa do celów projektowych

Jest to pierwsze „zetknięcie” geodety z konkretną inwestycją. Pierwszy etap planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Geodeta opracowuje mapę do celów projektowych na podstawie danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym, sprawdzonych w terenie. Obowiązkową czynnością jest porównanie treści otrzymanych dokumentów ze stanem faktycznym – porównanie mapy z terenem. Wykonywane jest uzupełnienie treści mapy o szczegóły zmienione lub

Mapa do celów projektowych Read More »

Rozgraniczenie – czy zawsze musi się zakończyć w sądzie?

Rozgraniczenie to jedno z najbardziej nie lubianych i trudnych postępowań geodezyjnych. Trudność to szczególna procedura plus spór o granicę. Rozgraniczenie może być prowadzone w ściśle określonych przesłankach. A więc brak dokumentów do ustalenia granicy w jednoznacznym przebiegu, lub ustalony przebieg granicy według dokumentów wskazuje odmienny od użytkowania stan, lub występuje spór graniczny. Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone

Rozgraniczenie – czy zawsze musi się zakończyć w sądzie? Read More »

Procedura wykonania podziału nieruchomości

Często spotykam się z opinią: „co to podział, to tylko kilka kresek na mapie”. Jak to wygląda w rzeczywistości? Postaram się opisać w kilku zdaniach. Podział to zawsze ingerencja w stan prawny. A jeśli ingerencja to najpierw należy sprawdzić czy poprzednie ustalenie granic działki dzielonej wykonano poprawnie. Zdarza się, że w wyniku tej analizy zmienia

Procedura wykonania podziału nieruchomości Read More »

Opracowanie mapy do celów projektowych rzeki Kulikówka

Mega trudny temat, teren dziewiczy, brak danych do dokładnego określenia granic nieruchomości… Daliśmy radę, praca wykonana w terminie i zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego. Trudne, ale satysfakcjonujące. Trudność zadania polegała na trudnych warunkach pomiaru. Obszar ponad 25 ha. Cieszy nas, że już niebawem będzie to obszar o uregulowanych stosunkach wodnych. Rzeczka Kulikówka w lecie urokliwa potrafi

Opracowanie mapy do celów projektowych rzeki Kulikówka Read More »

Przykładowy wpis w dziale „aktualności”

Robiąc wpis, pamiętamy o wrzuceniu do odpowiednich kategorii. Wpisy z kategorii „poradnik” – pojawiają się tylko w zakładce „poradnik”. Wpisy z kategorii „aktualności” pojawiają się w zakładce „aktualności”. Nie wrzucamy wpisów bez oznaczenia kategorii oraz nie dodajemy nowych kategorii. Dzięki temu mamy rozgraniczenie wpisów blogowych na dwie zakładki – poradnik i aktualności. Lorem Ipsum is simply

Przykładowy wpis w dziale „aktualności” Read More »