Procedura wykonania podziału nieruchomości

Często spotykam się z opinią: „co to podział, to tylko kilka kresek na mapie”. Jak to wygląda w rzeczywistości? Postaram się opisać w kilku zdaniach. Podział to zawsze ingerencja w stan prawny. A jeśli ingerencja to najpierw należy sprawdzić czy poprzednie ustalenie granic działki dzielonej wykonano poprawnie. Zdarza się, że w wyniku tej analizy zmienia się kształt działki, powierzchnia ogólna. Na każdą taką zmianę musi być dokument archiwalny potwierdzający przyjęte zmiany. Po takich czynnościach możemy dokonać podziału nieruchomości. Obliczamy powierzchnię nowych działek i sporządzamy dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i czynności prawnych (zawarcie aktu notarialnego). Czas realizacji podziału zależy od dokumentów źródłowych i procedury administracyjnej i może trwać od 1 miesiąca do 4 miesięcy w szczególnie skomplikowanych procedurach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *