Ustalenie linii brzegu rzeki

Jest to stosunkowo nowe zagadnienie GEODEZYJNE, zaakcentowane w ostatniej poważnej nowelizacji Ustawy Prawo Wodne. Przepisy precyzują sposób ustalenia linii brzegu. Podstawą do administracyjnego ustalenia linii brzegu jest projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Czynności te przeważnie wykonujemy po zakończeniu poważnych inwestycji np. drogowych. Wówczas gdy przebieg tej inwestycji granicy z brzegami wód cieków naturalnych w dyspozycji PGW Wody Polskie. Ustalenie linii brzegu rzeki przeprowadza geodeta posiadający uprawnienia z zakresu 1,2 lub 5. Przedsiębiorstwo ARhektAR wykonuje tego typu prace na zlecenie inwestorów lub wykonawców danej inwestycji. Z przyjemnością rozwinę ten temat w kolejnych artykułach.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *