Mapa do celów projektowych

Jest to pierwsze „zetknięcie” geodety z konkretną inwestycją. Pierwszy etap planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Geodeta opracowuje mapę do celów projektowych na podstawie danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym, sprawdzonych w terenie. Obowiązkową czynnością jest porównanie treści otrzymanych dokumentów ze stanem faktycznym – porównanie mapy z terenem. Wykonywane jest uzupełnienie treści mapy o szczegóły zmienione lub wcześniej nieistniejące. Dokumentację w postaci operatu technicznego geodeta kompletuje według zasad zawartych w przepisach technicznych i przekazuje do technicznej weryfikacji we właściwym dla miejsca położenia nieruchomości starostwie (powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Czas oczekiwania na weryfikację trwa od 7-21dni (według zapisów rozporządzenia) w praktyce nie zawsze te terminy są przestrzegane… Po pozytywnej weryfikacji geodeta może przekazać inwestorowi mapę do celów projektowych, jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *