Mapa do celów projektowych

Jest to pierwsze „zetknięcie” geodety z konkretną inwestycją. Pierwszy etap planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Geodeta opracowuje mapę do celów projektowych na podstawie danych zawartych w państwowym zasobie geodezyjno-kartograficznym, sprawdzonych w terenie. Obowiązkową czynnością jest porównanie treści otrzymanych dokumentów ze stanem faktycznym – porównanie mapy z terenem. Wykonywane jest uzupełnienie treści mapy o szczegóły zmienione lub wcześniej nieistniejące. Dokumentację w postaci operatu technicznego geodeta kompletuje według zasad zawartych w przepisach technicznych i przekazuje do technicznej weryfikacji we właściwym dla miejsca położenia nieruchomości starostwie (powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Czas oczekiwania na weryfikację trwa od 7-21dni (według zapisów rozporządzenia) w praktyce nie zawsze te terminy są przestrzegane… Po pozytywnej weryfikacji geodeta może przekazać inwestorowi mapę do celów projektowych, jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *