Ustalenie linii brzegu rzeki

Jest to stosunkowo nowe zagadnienie GEODEZYJNE, zaakcentowane w ostatniej poważnej nowelizacji Ustawy Prawo Wodne. Przepisy precyzują sposób ustalenia linii brzegu. Podstawą do administracyjnego ustalenia linii brzegu jest projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych. Czynności te przeważnie wykonujemy po zakończeniu poważnych inwestycji np. drogowych. Wówczas gdy przebieg tej inwestycji granicy z brzegami wód cieków […]

Ustalenie linii brzegu rzeki Read More »